Πιστοποιήσεις

Το 2018, σε συνέχεια του ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015  από τον οργανισμό TUV Austria Hellas

Το 2010, η εταιρεία πιστοποίησε τα προϊόντα της με CE